0
   100
   go back
   Top

    נקודות התורפה במסע ֿלקוח

   תמיד כדאי לדעת מהן נקודות התורפה שלנו בחוויית הלקוח ברמת האינטראקציה, ברמת שרשרת הפעילות והתגובה, וברמת מערכת היחסים עם הלקוח. בכל מקרה, נקודות התורפה לא מסתכמות רק בבעיות השימוש באפליקציה אלא יכולות להיות גם ברמות הגבוהות יותר ומעבר לחוויית המשתמש. לפעמים עיכוב באספקת ההזמנה או העברת הלקוח לטיפול במחלקה אחרת עלולים להביא לנטישת הלקוח וזה אינו תלוי באיכות חווית המשתמש. לכן כדאי שהאפליקציה תגובה בשרשרת אספקה ושירות מתוקתקים היטב. ומעל לזה, לא תמיד משתלם לפתור את כל נקודות התורפה ויש לתעדף את הטיפול בהן.

   נקודות החולשה של האפליקציה עולות למשתמש בד”כ בבזבוז זמן יקר שהוא נאלץ להשקיע כדי להשיג מה שביקש, בעלות כספית נוספת או באיבוד האמון והביטחון בשימוש באפליקציה – שזוהי אמנם עלות לא מוחשית וברורה אבל עלולה להיות מאוד משמעותית ולגרום למשתמש לסיים את מערכת היחסים שלו עם העסק והאפליקציה שלנו.

   זיהוי נקודות החולשה שלנו הוא הצעד הראשון ביצירת פתרונות לבעיות של המשתמשים שלנו ולצרכים שלהם. המאמר עוסק בדרכים לזהות את נקודות החולשה בעזרת שימוש בשיטות מחקר לחוויית המשתמש וגם נותן כלים כדי לדרג אותן לפי סדר עדיפות לטיפול. מוזמנים ומוזמנות להיכנס ולהחכים.

   https://lnkd.in/dKhk2D6

    

   Leave a Comment