0
   100
   go back
   Top

   פירמידת הצרכים בחווית משתמש

   לפי תאוריית הצרכים של מאסלו האדם זקוק לצרכים פיזיים מינימליים כדי לשרוד כמו מזון, מים וחמצן, אלה צרכים פונקציונליים. רק מכן יוכל האדם להתפנות אל הצורך השני, חיפוש ביטחון ואמינות כמו קורת גג או יציבות נפשית / פיזית. בשלב השלישי האדם ירצה למצוא שייכות ואהבה, להשתייך לקבוצה ולהיות חלק מקהילה כלומר להיות “שימושי” ולהועיל לאנשים אחרים. בשלב הרביעי נמצאים הצורך בהערכה, הישגים וכוח המהווים מקור לריגוש והנאה ובשלב החמישי והגבוה ביותר נמצא המימוש העצמי שמבטא את המשמעות שיש לפרט בעולם.

   אם נשליך את התיאוריה הזו על ממשק משתמש אז תחילה הממשק צריך לענות על צרכים פונקציונאליים,פשוט לעבוד באופן תקין > ביטחון ואמינות מתבטא בכך שהמוצר צריך לעבוד בעקביות > שימושיות ופשטות, עד כמה קל ואינטואיטיבי השימוש במוצר > ריגוש והנאה, האם המוצר מצליח לייצר רגש? האם המשתמש נהנה ורוצה לחזור אליו > משמעות שהמוצר מעניק למשתמש שהיא הבסיס החזק של הקשר החוזר של המשתמש עם המוצר.

   תרבות השפע הפכה את הפירמידה על ראשה ובמאה ה-21 מלמדים אותנו כבר מהגן על מימוש עצמי, וכמה כדאי להיות אדם מיוחד.

   בימינו אנשים מקבלים את הצרכים הבסיסיים כמובן מאליו ומתרכזים בראש הפירמידה כאשר המשמעות וההנאה מקבלים חשיבות עליונה. אם המוצר מהנה או בעל משמעות רגשית, המשתמשים מוכנים להקריב צרכים פונקציונלים עיקריים עבורו.

   התפיסה הקלאסית בעולם השיווק ועיצוב המוצר התהפכה כך שמוצר המספק חוויה בעלת ערך למשתמש מחזק את הנאמנות של המשתמש למותג.

   Leave a Comment